Skip to main content
Brezovička cesta 21, 10 020 Zagreb, Hrvatska
+385 1 654 6436
info@comland.hr
Pon - Pet: 8 - 16

Strojevi za stabilizaciju tla

SSH – strojevi za stabilizaciju tla, za frezanje i miješanje kamena i zemlje. Sa dvostrukim prijenosom i fiksnim zubima, radne dubine do 400 mm.

 • SSH-150 Radna širina: 1600 mm, za traktore od 160 do 280 KS.
 • SSH-175 Radna širina: 1840 mm, za traktore od 180 do 280 KS.
 • SSH-200 Radna širina: 2080 mm, za traktore od 200 do 400 KS.
 • SSH-225 Radna širina: 2320 mm, za traktore od 220 do 400 KS.
 • SSH-250 Radna širina: 2560 mm, za traktore od 240 do 400 KS.

STABI/H, STABI/H/HP – strojevi za stabilizaciju tla, za izgradnju sekundarne infrastrukture u cestogradnji, na gradilištima itd. Sa dvostrukim prijenosom i fiksnim zubima, radne dubine do 500 mm. Varijabilna komora sa pomičnim rotorom za hidrauličnu regulaciju radne dubine.

STABI/H/HP sa pojačanom transmisijom za traktore do 500 KS.

 • STABI/H-225 Radna širina: 2290 mm, za traktore od 300 do 400 KS.
 • STABI/H-250 Radna širina: 2530 mm, za traktore od 300 do 400 KS.
 • STABI/H/HP-225 Radna širina: 2290 mm, za traktore od 350 do 500 KS.
 • STABI/H/HP-250 Radna širina: 2530 mm, za traktore od 350 do 500 KS.

Multitask strojevi za stabilizaciju tla

RSL – multifunkcionalni strojevi za stabilizaciju tla, frezanje kamena i frezanje asfalta. Sa jednostrukim (st) ili dvostrukim (dt) prijenosom i fiksnim zubima. Radne dubine maximalno 280 mm.

 • RSL-100 Radna širina: 1000 mm, za traktore od 80 do 120 KS.
 • RSL-125 Radna širina: 1240 mm, za traktore od 90 do 120 KS.
 • RSL-150 Radna širina: 1480 mm, za traktore od 100 do 120 KS.
 • RSL/DT-175 Radna širina: 1720 mm, za traktore od 120 do 190 KS.
 • RSL/DT-200 Radna širina: 1960 mm, za traktore od 130 do 190 KS.
 • RSL/DT-225 Radna širina: 2200 mm, za traktore od 140 190 KS.

MTL – multifunkcionalni strojevi za stabilizaciju tla, frezanje kamena i frezanje asfalta. Sa dvostrukim prijenosom i fiksnim zubima. Radne dubine maximalno 280 mm.

 • MTL-150 Radna širina: 1480 mm, za traktore od 140 do 240 KS.
 • MTL-175 Radna širina: 1720 mm, za traktore od 150 do 240 KS.
 • MTL-200 Radna širina: 1960 mm, za traktore od 160 do 240 KS.
 • MTL-225 Radna širina: 2200 mm, za traktore od 170 do 240 KS.

MTM, MTM/HP – multifunkcionalni strojevi za stabilizaciju tla, frezanje kamena i frezanje asfalta. Varijabilna komora sa pomičnim rotorom za hidrauličnu regulaciju radne dubine. Sa dvostrukim prijenosom i fiksnim zubima. Radne dubine maximalno 400 mm.

MTM/HP sa pojačanom transmisijom za traktore do 360 KS.

 • MTM-200 Radna širina: 2053 mm, za traktore od 240 do 300 KS.
 • MTM-225 Radna širina: 2293 mm, za traktore od 240 do 300 KS.
 • MTM/HP-200 Radna širina: 2053 mm, za traktore od 300 do 360 KS.
 • MTM/HP-225 Radna širina: 2293 mm, za traktore od 300 do 360 KS.

MTH, MTH/HP – multifunkcionalni strojevi za stabilizaciju tla, frezanje kamena i frezanje asfalta. Varijabilna komora sa pomičnim rotorom za hidrauličnu regulaciju radne dubine., sa dvostrukim prijenosom i fiksnim zubima. Radne dubine maximalno 500 mm. MTH/HP sa pojačanom transmisijom za traktore do 500 KS.

 • MTH-225 Radna širina: 2320 mm, za traktore od 300 do 400 KS.
 • MTH-250 Radna širina: 2560 mm, za traktore od 300 do 400 KS.
 • MTH/HP-225 Radna širina: 2320 mm, za traktore od 360 do 500 KS.
 • MTH/HP-250 Radna širina: 2560 mm, za traktore od 360 do 500 KS.